Jat Airways

Ovo javno preduzeće, skoro stalno posluje s gubitkom (2009. je to bilo cca 15.000.000 evra!?), pa bi trebalo da je zainteresovano za sve predloge koji bi doveli do većeg prihoda. Osnovna delatnost Jat Airways-a je prevoz putnika pa bi svaki generalni direktor morao da uradi sve što je moguće da se broj putnika poveća! Zar je potrebno naglašavati da se taj povećani broj putnika mora tražiti medju – turistima!

JAT je 1976. baš zbog toga formirao službu Air Lift čiji je osnovni zadatak povećavanje broja putnika po osnovu TURIZMA! I ja sam radio u ovom sektoru od 1986. do 2009.

Pismeno obraćao svim generalnim i komercijalnim direktorima JAT- a tražeći da se zauzmu za razvoj SEOSKOG TURIZMA. Predlagao sam da Air Lift napravi turističke programe s naglaskom na seoski turizam i preko svojih komercijalni predstavnika u inostranstvu ponude turističkom tržištu razvijenih zemalja! Jedan od njih, v.d. generalnog direktora Kostić, složio se s mojim predlogom ali je ubrzo premešten na neko drugo radno mesto.

Karakterističan je primer Saše Vlaisavljevića koji me je primio, posle moje ozbiljne namere da štrajkujem gladju, složio se s mojim tvrdnjama i, čak, obećao da će u Gradskom odboru Demokratske stranke u Beogradu organizovati jedan skup na kome ću ja održati predavanje na temu SEOSKOG TURIZMA. Naravno, slagao me je isto kao i novinar Bojan Brkić! Pa, zašto bi se on opterećivao većim brojem putnika i boljim poslovanjem kompanije kad mu je plata više od 3.500 evra!?

Kako se radilo u JAT-u najbolje se može sagledati kroz Air Lift, nekadašnjeg vodećeg tour operatora u SFRJ, koji više ne postoji!!!??? LIKVIDIRALI su najperspektivniji sektor u kompaniji, sektor koji je jedini mogao da utiče na povećanje broja putnika - pre svega na dovodjenju stranih turista u Srbijuu!!! Da li neko normalan to može da shvati!!!???

Koga interesuje da pogleda bar neka pisma koja sam slao direktorima Jat Airwas-a, neka klikne ovde!