Zaštita životne sredine

Turisti su već uveliko upropastili prirodu kako na moru tako i na planini. To iskustvo trebalo bi da imamo stalno na umu i SEOSKI TURIZAM razvijamo PLANSKI, s ciljem da svoja prirodna dobra sačuvamo i za buduće generacije. To je joč jedan razlog da se o SEOSKOM TURIZMU diskutuje na SVIM NIVOIMA i da se naročita pažnja posveti EDUKACIJI stanovništva.

Ako dozvolimo da se seoski turizam razvije spontano onda bi trebalo da smo svesni da će to imati negativnih efekata na životnu sredinu jer će mnogi turisti da se ponašaju neodgovorno i na taj način devastirati područje u kojem borave.

Ne čudi me da se tim povodom ne oglašava ministar doktor ortopedije Oliver Dulić, jer i on je član vladajuće DS.

 

Diplomirani Turizmolog Branislav Bajagić ©2004 - 2006 Sva prava Zadržana
dizajn i developer adelante