Njegovo Kraljevsko Veličanstvo

Prestolonaslednik Aleksandar Karadjordjević

Naravno, Prestolonaslednik Aleksandar bi trebalo da je nezaobilazan kad se razmišlja o pomoći Srbiji. Bez obzira što mu je vlast na silu oteta on i sada ima mogućnost da je povrati, ako stekne poverenje u narodu. To ne bi trebalo da mu bude neki veći problem s obzirom da svi oni koji su nasilno preuzeli vlast od njegovog oca kralja Petra II Karadjordjevića nisu doneli dobro srpskom narodu. ON bi mogao i morao da Srbiji ponudi svoje usluge - da omogući bolji život. Kako je bolji život u Srbiji moguć jedino uz razvoj POLJOPRIVREDE i SEOSKOG TURIZMA Prestolonaslednik Aleksandar bi dobio velike poene u očima običnih stanovnika Srbije ako bi se zalagao za razvoj ove dve najperspektivnije grane privrede kod nas! Medjutim, ni on ne reaguje na moje apele.

Verovatno je princ zadovoljan što mu je vraćen deo imovine pa ga više ne interesuje kako će narod živeti!? I, zbog čega bi se on borio za bolji život onih koji su njegovog oca svrgnuli sa vlasti*?

Da li je razlog tome što mu ljudi u njegovoj okolini ne prenose predloge gradjana Srbije ili i on svesno izigrava NOJA, pokazaće vreme. Tek, na moja pisma Prestolonasledniku dobio sam odgovor! Hvala Gospodine Karadjordjeviću, i Vi ste isti kao naši političari!

*(čitaj - narod)