Zbog čega je nastao MASOVNI TURIZAM u svetu?

Čovek ima potrebu za vazduhom, vodom, hranom, odećom i stanom – to su osnovne životne potrebe. Posle ovih potreba čovek ima i potrebu za televizijom, telefonom, automobilom, odmorom...

Odmor, kao čovekova potreba, dolazi odmah nakon osnovnih životnih potreba!

Odmor može biti posle svakog sata (npr. u školi), dnevni (posle podne), nedeljni (vikend odmor) i – godišnji odmor. Kad govorimo o godišnjem odmoru onda moramo shvatiti da je on posledica života u gradovima, gde je puno visokih zgrada i automobila, betona i asfalta, mnogo  ljudi, buke, gužve, smoga, prašine, stresa… Uz to tempo života je veoma brz - radi se u velikim sistemima, gde je čovek samo jedan mali delić, često puta otudjen (rad u fabrici, velikim trgovačkim objektima, na beskrajnoj traci...). Sve ovo veoma negativno utiče na sva čovekova čula.

Čovek je prirodno biće i njemu najviše prija kad je u prirodnom okruženju!

Čovek ima potrebu za godišnjim odmorom ne zbog toga sto je fizicki umoran! U tom slučaju čovek bi legao i odmarao se i nekoliko dana. Čovek se umori od života u gradovima i rada u industriji.

Dakle, čovek želi da zadovolji tu svoju potrebu za odmorom pa zbog toga i traži mesta gde se najbolje može odmoriti. Ta potreba će biti sve izraženija u budućnosti!