Primorci posle Drugog Svetskog rata

Svima je poznato da je zemlja u primorju neplodna, kamenita, da nema dovoljno vode, da je sunce veoma jako... - da su uslovi za poljoprivrednu proizvodnju veoma slabi. Osnovni izvor prihoda ostvarivan je od ulova ribe, maslina, vina... Zbog toga su se primorci iseljavali iz tih oblasti i naseljavali se u plodnijim krajevima.

Da je neko rekao tim ljudima da će doživeti ovo što već odavno doživljavaju - mnogo bolji život zasnovan baš na tim uslovima zbog kojih su se oni masovno iseljavali - ne bi mu poverovali.

Kad je u pitanju primorski, masovni turizam, on se dogodio spontano, niko nije predvideo niti najavio da će se on dogoditi. Ranije su morske obale posećivali bogati plemići i kapitalisti iz Engleske... i to pretežno u zimskom periodu. Zbog toga mnogi ljudi nisu mogli da očekuju da će veliki broj običnih ljudi dolaziti na more da se kupa!


Sličnost sa stanovnicima Srbije koji žive u selima danas je - 100%.

Zaista je teško da naši seljaci, poveruju da će veliki broj stranaca umesto na more dolaziti da se odmara u njihova sela, iz kojih njihova deca beže u gradove! Slično važi i za gradjane - većina njih je ranije ili kasnije došla iz sela.

Medjutim, za razliku od primoraca mi danas imamo nauku koja se bavi izučavanjem turizma, koja može da predvidi društvena kretanja! Imamo i iskustva primorskih zemalja! Imamo i moćne medije koji mogu veoma lako da šire informacije i prenesu mišljenja stručnjaka iz raznih oblasti...

Nažalost, mi nemamo SVEST o potrebi ljudi za odmorom, kao ni poštene političare i profesionalne i moralne novinare koji bi tu svest trebalo da prošire! To je naša tragedija!

Diplomirani Turizmolog Branislav Bajagić ©2004 - 2006 Sva prava Zadržana
dizajn i developer adelante