Zbog čega bi veliki broj stranaca rado dolazio da se odmara u uredjenim selima Srbije?

Ovo je najvažnije pitanje i zbog toga je neophodno da shvatimo:


1. Zašto je nastao MASOVNI TURIZAM u svetu.

2. Kada je nastao masovni turizam u svetu?
3. Kakve su morske obale danas?
4. Kakav je trend rasta broja turista u svetu?
5. Kakva su naša sela, sa stanovišta potrebe turista za
odmorom?